Księga Koheleta 7,14 (NPD)

Dopóki więc możesz, raduj się dniami pełnymi pomyślności,
a gdy nadejdą ciężkie czasy – pamiętaj, że jedno i drugie Bóg(*1) dopuszcza,
aby człowiek miał w świadomości, że tylko w Nim jest nadzieja i ratunek(*2).

══════════

(*1) Hebr. Elohim – Bóg.
(*2) Dosł. „aby człowiek nie mógł znaleźć żadnego innego [Wybawcy]”.

Księga Koheleta 7,13 (NPD)

24 lutego 2021

Kalendarz żydowski

24 lutego 2021