Księga Koheleta 7,13 (NPD)

Przyjrzyj się dokładnie wszystkiemu, co Bóg(*1) uczynił, i uznaj,
że nikt nie wyprostuje tego, co On z natury krzywym uczynił!

══════════

(*1) Hebr. Elohim – Bóg.

Filip Apostoł

23 lutego 2021

Księga Koheleta 7,14 (NPD)

23 lutego 2021