Księga Koheleta 10,8-9 (NPD)

Kto pod innymi kopie doły, z łatwością może wpaść do któregoś,
a tego, kto cegły ze starych murów wyrywa, może ukąsić żmija.
Kto usuwa stare głazy, może ich ciężarem zostać zmiażdżony.
Kto stare drzewa wycina, może ich drzazgami zostać poraniony.

Księga Koheleta 10,5-7 (NPD)

22 marca 2021

Boży plan zbawienia

22 marca 2021