Księga Jeremiasza 29,12-14 (NPD)

„Jeśli więc wtedy będziecie mnie prawdziwie wzywać i z pokorą przychodzić do mnie w modlitwie, wówczas was wysłucham! A jeśli z całego serca będziecie mnie szukać, znajdziecie mnie, gdyż pozwolę wam się znaleźć” – mówi PAN. – „Wtedy to położę kres waszej niewoli i los wasz odmienię! Wywiodę was spośród narodów i z miejsc, do których was kiedyś zesłałem. Zgromadzę was i sprowadzę na powrót do ojczyzny, i znowu zamieszkacie każdy w swoim domu!”.

Księga Jeremiasza 17,9-10 (NPD)

3 grudnia 2020

Księga Jeremiasza 3,6-8 (NPD)

3 grudnia 2020