Księga Jeremiasza 3,6-8 (NPD)

Za panowania króla Jozjasza PAN powiedział do mnie:
„Czy widzisz, jak lud Izraela zdradza mnie z bożkami?
Zachowuje się niczym pełna żądzy cudzołożna żona,
która na każdym pagórku i pod każdym drzewem oddaje się innemu.
Liczyłem jednak, że się opamięta i do mnie powróci, lecz tego nie zrobiła.
Także Juda, jej siostra, podobnie niewierna, chociaż widziała co tamtą spotkało,
nie wzięła sobie do serca, że oddaliłem od siebie społeczność Izraela,
dając im list rozwodowy – zupełnie, jak oddala się niewierną małżonkę.
Lecz ona wcale się tym nie przejęła. Ona również odeszła,
by dalej bezwstydnie nurzać się w duchowej prostytucji.”

Księga Jeremiasza 29,12-14 (NPD)

4 grudnia 2020

Księga Jeremiasza 5,30-31 (NPD)

4 grudnia 2020