Księga Jeremiasza 17,9-10 (NPD)

Serce człowieka jest strasznie zdradliwe
bardziej przewrotne, niż cokolwiek innego.
Któż zdoła poznać, co się w nim dzieje?
Lecz ja znam je wszystkie,
gdyż to Ja, PAN, je badam i widzę
wszystkie ich ukryte motywacje.
Każdemu z nich oddam stosownie do tego,
jakiemu dziełu służył(*1) i jaki przyniósł owoc”(*2).

══════════

(*1) Por. Mt 7,21.
(*2) Por. Ga 5,16-26.

Księga Jeremiasza 17,7 (NPD)

2 grudnia 2020

Księga Jeremiasza 29,12-14 (NPD)

2 grudnia 2020