Księga Jeremiasza 17,7 (NPD)

Błogosławieni są ci, którzy całą swoją ufność
we mnie pokładają, ufają mi – PANU,
dla których ja PAN jestem opoką i nadzieją!

Księga Jeremiasza 17,5-6 (NPD)

1 grudnia 2020

Księga Jeremiasza 17,9-10 (NPD)

1 grudnia 2020