Księga Jeremiasza 17,5-6 (NPD)

Oto, co mówi PAN: „Przeklęci są wszyscy,
którzy składają swą ufność w człowieku,
a także w ludzkich siłach oraz ludzkim ciele,
odwracając przy tym swe serce ode mnie.
Są oni niczym karłowate krzaki na stepie,
które nie wiedzą czym jest prawdziwa pomyślność.
Żyją na jałowym gruncie przesyconym solą(*1),
na ziemi, w której nic na trwałe nie zamieszka”.

══════════

(*1) Hebrajska figura stylistyczna mówiąca o życiu jałowym duchowo.

Apokalipsa w relacji Jana 5,1-14 (NPD)

30 listopada 2020

Księga Jeremiasza 17,7 (NPD)

30 listopada 2020