Księga Izajasza 9,5 (NPD)

Narodził się nam chłopiec, Syn został nam dany,
na Jego barkach została złożona wszelka władza.
Nazwano Go imieniem: Cudowny Doradca(*1),
Bóg Mocny(*2), Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.

══════════
(*1) Słowo to odpowiada greckiemu Paraklet.
(*2) Hebr. El Gibbor.

 

Księga Izajasza 5,1-4 (NPD)

25 grudnia 2020

Księga Izajasza 5,20-25 (NPD)

25 grudnia 2020