Księga Izajasza 5,20-25 (NPD)

Biada tym, co się ośmielają zło dobrem nazywać,
a dobro jako zło ludowi z rozmysłem przedstawiają!
Biada tym, co ciemność światłością nazywają,
a światłość określają mianem ciemnoty i głupoty!
Biada tym, co odwracają znaczenie wszystkiego,
fałszując znaczenie każdej wartości i pojęcia(*1)!
Biada tym, którzy sami siebie za mędrców uważają
i we własnych oczach uchodzą za roztropnych!
Biada tym, co w libacjach sławę zdobywają,
a ilością wypitej wódki mierzą swoją wielkość.
Biada tym, co za łapówki winnych uwalniają
prawych ograbiając ze sprawiedliwości.

Jak ogień trawi słomę i z dymem puszcza siano,
tak zginą oni marnie – zostaną zniszczeni.
Dusze ich zgniją, a dzieła przepadną,
gdyż porzucili Prawo PANA Zastępów(*2)
publicznie gardząc Słowem Świętego(*3) Izraela!
Z ich powodu gniew PANA zapłonie przeciwko ludowi!
On swoją prawicę już wzniósł ponad nimi,
by zmiażdżyć ich doszczętnie, zupełnie wytracić!
Góry spłoszone zadrżą w głębinach swych posad,
gdy ujrzą jak trupy ludu walają się po ulicach,
niczym gnój, którego nikt sprzątać się nie kwapi.

══════════

(*1) Ekwiwalent dynamiczny tekstu dosłownego: „przedstawiającym gorzkie jako słodkie, a słodkie jako gorzkie”.
(*2) Hebr. JHWH Cewaot.
(*3) Hebr. Kadosz.

Księga Izajasza 9,5 (NPD)

26 grudnia 2020

Księga Izajasza 8,12-13 (NPD)

26 grudnia 2020