Księga Izajasza 8,12-13 (NPD)

Nie uważajcie za spisek wszystkiego, co pospólstwo spiskiem nazywa.
Nie bójcie się gróźb Asyrii i nikomu nie dajcie się zastraszyć.
Nie pozwalajcie zmącić w sobie jasnego myślenia(*1).
Nie lękajcie się nikogo prócz PANA Zastępów.
Jego tylko miejcie w swych sercach za Świętego!
Jego bojaźń niech zawsze napełnia wasze serca!

========

(*1) Por. 1 P 3,14.

Księga Izajasza 5,20-25 (NPD)

27 grudnia 2020

Księga Izajasza 1,9 (NPD)

27 grudnia 2020