Księga Izajasza 1,9 (NPD)

Gdyby PAN Zastępów(*1) nie dał nam szansy na odrodzenie(*2),
stalibyśmy się jak Sodoma i bylibyśmy podobni do Gomory(*3).

══════════

(*1) Hebr. JHWH Cewaot.

(*2) Dosł. „zdolności przetrwania” lub „resztki na przetrwanie”.

(*3) Miasta te wyginęły całkowicie.

Księga Izajasza 8,12-13 (NPD)

28 grudnia 2020

Księga Izajasza 30,21 (NPD

28 grudnia 2020