Księga Izajasza 5,8 (NPD)

Straszliwa kara(*1) czeka was,
którzy swe majątki ciągle powiększacie.
Dom po domu skupujecie i pole po polu
tak, że innym zaczyna brakować miejsca do życia.
Rezydencje dla siebie wznosicie na gruntach tak rozległych,
iż wkrótce sami w tym kraju zostaniecie.

══════════

(*1) Hebr. hoj. W NT odpowiada temu słowo ouai – „biada”, „sromota” (por. np. Mt 11,21; Mt 18,7; Mt 23,13-29; Mt 24,19; Łk 6,24-26; Łk 11,42-52; Ap 8,13; Ap 9,12; Ap 11,14; Ap 18,10-19).

Księga Izajasza 43,18-19 (NPD)

17 grudnia 2020

Księga Izajasza 2,18-19 (NPD)

17 grudnia 2020