Księga Izajasza 2,18-19 (NPD)

Obrazy i posągi bożków zostaną powalone,
rzucone na ziemię, zniszczone całkowicie.
Gdy PAN powstanie, by Ziemią wstrząsnąć,
Jego wrogowie schowają się ze strachu.
Będą się kryli w norach i jaskiniach,
z lękiem przed chwałą Jego Majestatu.

Księga Izajasza 5,8 (NPD)

18 grudnia 2020

Księga Izajasza 1,21-25 (NPD)

18 grudnia 2020