Księga Izajasza 30,15 (NPD)

Pan BÓG(*1)  – Święty(*2) Izraela – ma dla was takie przesłanie:
„Ocalić was może jedynie powrót do mnie i pokorne na mnie oczekiwanie.
Zachowajcie więc spokój i trwajcie niezłomnie w ufności do mnie.
Wy jednak w swej bucie ani jednego, ani drugiego wcale nie pragniecie”.

══════════

(*1) Hebr. Adonai JHWH
(*2) Hebr. Kadosz.

Księga Izajasza 30,21 (NPD

30 grudnia 2020

Księga Izajasza 30,18 (NPD)

30 grudnia 2020