Księga Izajasza 2,20-21 (NPD)

Porzucą swe bożki ze srebra i złota
zostawią je szczurom i ślepym nietoperzom.
Sami zaś wpełzną do jaskiń głębokich(*1),
ukryją się między głazami skalnymi.
W strachu będą uciekać przed PANEM
i przed wielką chwałą Jego Majestatu,
kiedy już powstanie, aby wstrząsnąć Ziemią.

===========

(*1) Por. Ap. 6,15.

Księga Izajasza 1,21-25 (NPD)

20 grudnia 2020

Księga Izajasza 2,22 (NPD)

20 grudnia 2020