Księga Izajasza 2,22 (NPD)

Przestańcie w ludziach swą ufność pokładać!
Wszyscy oni są bowiem ulotni jak tchnienie,
które w życiu doczesnym zostało im dane.
Jakże tacy by mogli przyjść komuś z pomocą?

Księga Izajasza 2,20-21 (NPD)

21 grudnia 2020

Księga Izajasza 1,16-18 (NPD)

21 grudnia 2020