Księga Hioba 32,22 (NPD)

Zresztą nie potrafię tanich pochwał prawić,
ani się umizgiwać w celu pozyskania
czyjejś przychylności lub dla innych korzyści.
Gdybym jednak uczynił, coś tak ohydnego,
mój Stwórca(*1) niechybnie oddaliłby mnie szybko
i sprzed swego oblicza(*2) usunął na wieki.

══════════

(*1) Hebr. Ose.

(*2) To zdanie zdaje się potwierdzać tezę, że w tej odsłonie mesjańskich zapowiedzi, Elihu pełni rolę podobną do roli Jana zwanego Chrzcicielem, który również występował bezkompromisowo przygotowując słuchaczy do rychłego objawienia się Boga w Chrystusie.

Apokalipsa w relacji Jana 6,9-10 (NPD)

2 października 2021

1 Księga Samuela 16,7 (NPD)

2 października 2021