Księga Izajasza 43,2-3 (NPD)

Gdy znajdziesz się w odmętach Ja będę z tobą
i żadna kipiel cię nie zatopi.
Gdy znajdziesz się w ogniu, nie spłoniesz;
żadne płomienie cię nie pochłoną.
Ponieważ to ja PAN jestem twoim Bogiem.
Ja – Święty Izraela – jestem twym Wybawcą.

Księga Izajasza 63,7-10 (NPD)

24 marca 2019

Księga Kapłańska 26,15-16 (NPD)

24 marca 2019