1 Księga Królewska 18,21 (NPD)

A kiedy Eliasz stanął przed całym ludem, powiedział: „Jak długo jeszcze będziecie tak rozchwiani? Zdecydujcie się w końcu komu chcecie służyć! Jeśli to PAN jest prawdziwym Bogiem, Jego słuchajcie, a jeśli Baal, to jemu służcie! Jednak nie róbcie tego jednocześnie w stosunku do nich obu.”

2 Księga Kronik 7,14 (NPD)

7 maja 2019

Księga Kapłańska 20,8 (NPD)

7 maja 2019