Kol 3,15 (NPD)

Pokój Chrystusa(*1), do którego zostaliście wezwani wy, tworzący Jego żywe Ciało(*2), niech zawsze kieruje waszymi wyborami. Nie zapominajcie też o pielęgnowaniu w sobie postawy wdzięczności!
══════════
(*1) „Pokój Chrystusa” jest tu przedstawiony bardziej jako opis relacji wewnątrz wspólnoty wierzących niż jako osobisty stan ducha człowieka w obliczu podejmowanych decyzji.

(*2) Żywym Ciałem Chrystusa jest społeczność ludzi Jemu ufających.

Miłość

19 lutego 2024

Rz 6,16 (NPD)

19 lutego 2024