Jud 24-25 (NPD)

Temu, który ma moc, aby ustrzec was od upadków i w pełni radości – uznanych za nienagannych – postawić w swojej chwale, Jedynemu Bogu, naszemu Zbawicielowi, który objawił się w Jezusie Chrystusie, naszym PANU, niech będzie wszelka cześć i uwielbienie. Do Niego bowiem należą majestat, moc i władza – od wieków, teraz i po wszystkie wieki – Amen!

Księga Koheleta 12,12-14 (NPD)

29 kwietnia 2021

Boża suwerenność

29 kwietnia 2021