Księga Koheleta 12,12-14 (NPD)

Moje dziecko(*1), studiuj pilnie tę księgę(*2) i czerp z niej mądrość. Nie rozpraszaj swej uwagi na inne książki, bo ilu jest ludzi, tyle jest różnych opinii w każdej sprawie. Można by nimi zapisać dowolnie wiele ksiąg, a ich badanie trwałoby wiecznie i było niezwykle wyczerpujące.

Moja ostatnia rada: Trwaj w bojaźni Bożej(*3) i stosuj się do Bożego Słowa(*4), gdyż to jest najlepsze dla człowieka.  Bóg(*5) bowiem osądzi wszystkie ludzkie czyny – zarówno dobre, jak i złe – niezależnie od tego, czy były one jawne, czy ukryte.

══════════

(*1) W tekście hebr. „mój synu”.

(*2) Ten zapis może się odnosić do Księgi Koheleta, ale jest bardziej prawdopodobne, że chodzi o całą Biblię, która jest zbiorem nauk mędrców i proroków, jaki został przez Boga na wieki natchniony i umocniony.

(*3) Hebr. Elohim.

(*4) Dosł. „do Jego przykazań” lub „do Jego nauczania”.

(*5) Hebr. Elohim.

 

Boża miłość

28 kwietnia 2021

Jud 24-25 (NPD)

28 kwietnia 2021