Jk 5,7-11 (NPD)

Opamiętajcie się zatem, bracia i siostry w wierze(*1), i oczekując powtórnego przyjścia PANA, stańcie się wielkoduszni! Wyczekujcie Go jak rolnik upragnionego plonu ziemi! Podobnie do gospodarza, który cierpliwie wygląda deszczu zarówno późnego, jak i wczesnego(*2), wy również cierpliwie trwajcie w nadziei, umacniając przy tym swoje serca, gdyż spotkanie z PANEM jest już bliskie(*3)! I nie narzekajcie, bracia i siostry, wzajemnie na siebie, gdyż czyniąc coś takiego, sami byście się prosili o znacznie ostrzejszy osąd, podczas gdy Sędzia stoi już u bram! Za przykład cierpliwego znoszenia zła, które was spotyka, bracia i siostry, weźcie sobie proroków, jacy przemawiali w imieniu PANA. Tylko ci z nich, którzy wytrwali, doświadczyli wiecznej szczęśliwości! Przypomnijcie sobie także o wytrwałości Hioba i nagrodzie, jaką na końcu otrzymał od PANA. PAN bowiem jest bardzo łaskawy i pełen miłosierdzia.

══════════
(*1) Użycie tutaj przez Jakuba słowa „bracia i siostry w wierze” może być szokiem dla wyznawców teologii „biletu do nieba”. Wersety te ostrzegają przed postawą serca prowadzącą do potępienia (por. Jk 5,1-6) i niewątpliwie odnoszą się do ludu Bożego (ludzi wierzących). W takim samym kontekście występuje określenie „Dzień Rzezi” w Jr 12,3.

(*2) Mowa o opadach, które były i są kluczowym czynnikiem decydującym o plonach upraw w Izraelu. Deszcz późny (październik-listopad) pozwala na kiełkowanie zasiewów; deszcz wczesny (kwiecień-maj) umożliwia wzrost i dojrzewanie zasiewów.

(*3) W istocie dla wielu spotkanie to nastąpi znacznie szybciej, niż im się wydaje. Każdy człowiek spotka się z PANEM nie tylko w czasie, gdy On powróci na Ziemię, lecz często znacznie wcześniej, gdy czyjeś ziemskie pielgrzymowanie już się zakończy. Użyte w tym tekście słowo gr. parusia oznacza „pojawienie się”, „stanięcie w czyjejś obecności”, „przybycie”.

Tt 2,11-13 (NPD)

1 maja 2024

1 J 1,5-8 (NPD)

1 maja 2024