1 J 1,5-8 (NPD)

Po pierwsze chcemy wam potwierdzić, że Dobra Wiadomość, którą od Niego(*1) usłyszeliśmy i którą wam oznajmiamy, jest taka: Bóg jest Światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności(*2). Gdybyśmy więc twierdzili, że trwamy z Nim w jedności, lecz chodzilibyśmy drogami ciemności(*3), znaczyłoby to, iż kłamiemy(*4) i nie ma w nas Prawdy(*5). Jeśli jednak postępujemy drogami Światłości(*6), tak jak On jest Światłością, to składamy świadectwo, że faktycznie mamy z Nim osobisty związek, a krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu, jakikolwiek i kiedykolwiek popełniliśmy. Gdyby jednak ktoś twierdził, że nie grzeszy, znaczyłoby to, że sam siebie oszukuje i nie ma w nim Prawdy.
══════════
(*1) „Od Niego” – to jest od Jezusa Chrystusa.

(*2) „Światłość” reprezentuje świętość, dobro i prawdę. Jan Apostoł bardzo często używa tego określenia w stosunku do Jezusa. Por. J 1,4-5; J 1,7-10 oraz J 8,12 i J 9,5. „Ciemność” (szatan) to grzech, zło i kłamstwo.

(*3) „Postępować drogami ciemności” – to znaczy trwać w kłamstwie i w grzechu zgodnie z planem i charakterem szatana.

(*4) Por. Łk 6,44; Tt 1,16; 1 P 1,17.

(*5) Por. J 14,6.

(*6) Dosł. „chodzimy (gr. peripateo) w światłości” – określenie sposobu życia, którego główną cechą charakterystyczną jest naśladowanie Jezusa będącego Światłością. Oznacza to głęboką chęć i dążenie do osobistego życia w Bożej prawdzie, Bożej świętości i Bożej ofiarnej miłości, tak by podobać się Bogu. Jeśli komuś, kto ma taką postawę serca, przydarzy się grzech z powodu błędu, zwiedzenia czy słabości, to ten człowiek ma obietnicę (werset 9), że W CHRYSTUSIE zawsze znajdzie pełne oczyszczenie, oczywiście pod warunkiem, iż zgodzi się z Bogiem w sprawie tego, co jest grzechem, a także w sprawie sposobu rozwiązania problemu tego grzechu.

Jk 5,7-11 (NPD)

8 maja 2024

Chrześcijanin w świecie

8 maja 2024