Tt 2,11-13 (NPD)

W Chrystusie (…) Najwyższy objawił pełnię swojej łaski, która dla wszystkich ludzi jest jedyną szansą zbawienia. Ta zaś niezmiennie poucza nas(*1), że już teraz – w tym życiu – winniśmy porzucić wszystko, co jest bezbożne lub wynikające ze światowych pożądliwości, by dalej kierować się już tylko Bożą mądrością oraz prawością i w uświęceniu oczekiwać finału danej nam Obietnicy, która zrealizuje się w Dniu Objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa.
══════════
(*1) Dosł. „wychowuje nas” (gr. paideia). Boża łaska nie jest wyświechtaną tandetną ideą głoszoną przez fałszywych nauczycieli, którzy „sprzedają” gawiedzi „bilet do nieba”. Boża łaska ma swoje wymagania. Bóg oczekuje bowiem od każdego człowieka szczerego i dogłębnego opamiętania się, a następnie decyzji zmiany stylu życia na taki, który będzie potwierdzeniem wiarygodności nauczania Chrystusa.

Przebaczenie

29 kwietnia 2024

Jk 5,7-11 (NPD)

29 kwietnia 2024