Księga Izajasza 59,18 (NPD)

On wrogom swym odpłaci za ich podłe czyny.
Jego gniew dosięgnie wszystkich nieprzyjaciół,
a pomsta Jego spadnie na wszystkie krainy.

Księga Izajasza 45,18 (NPD)

25 maja 2019

Księga Izajasza 66,5 (NPD)

25 maja 2019