Księga Izajasza 45,18 (NPD)

PAN, który jest Bogiem;
Ten, który stworzył Niebiosa i Ziemię,
i wszystkiemu wyznacza miejsce właściwe;
Ten, który pustą Ziemię Słowem ukształtował
tak, by się zapełniła i była zamieszkana;
On sam do was mówi i sam wam oświadcza:
„Ja jestem PANEM i nie ma innego!”.

Księga Izajasza 42,24 (NPD)

24 maja 2019

Księga Izajasza 59,18 (NPD)

24 maja 2019