Księga Izajasza 66,5 (NPD)

Wy, którzy trwacie w bojaźni PANA,
słuchajcie Jego Słowa, przyjmujcie je z drżeniem
i nie martwcie się tym, co o was mówią ci,
co was nienawidzą z mojego powodu
– choćby nawet to byli wasi bracia lub siostry.
Wołajcie raczej: «Niech PAN okaże nam swoją chwałę!
Niech da nam swą radość, a tamtych niech straszną hańbą okryje!».

Księga Izajasza 59,18 (NPD)

26 maja 2019

Księga Przysłów 8,13 (NPD)

26 maja 2019