Iz 55,8-11 (NPD)

Mój sposób myślenia jest różny od waszego, a moje drogi są inne niż wasze. Jak bowiem nieboskłon góruje nad ziemią, tak moje drogi przewyższają wasze, a moje zamysły górują nad waszymi. Jak deszcz i śnieg z nieba już tam nie wracają, lecz budzą glebę i ją nawadniają, aby plon dawała, którym jest ziarno na chleb i pod nowy zasiew, tak samo jest z mym Słowem, które po wyjściu ode mnie nigdy bezowocnie1 do mnie nie powraca. Zawsze realizuje to, do czego je posyłam, czyni dokładnie to, w czym mam upodobanie.

===========

1 Dosł. „bezpłodne”. Każde Słowo pochodzące z Bożych ust jest zorientowane na ukazanie ludziom Chrystusa. Owocem tego Słowa jest albo zbawienie (por. J 17,3-17), albo potępienie człowieka (por. J 12,48). Gdy człowiek, poddając się Bożemu Duchowi, przyjmuje Boże Słowo i staje się uczniem Jezusa, to Słowo prowadzi go do odwiecznego i nieskończonego Życia. Jeśli zaś człowiek odrzuca pójście za Chrystusem, znaczy to, że odrzuca Słowo Boże i z własnej woli – ku swemu potępieniu – poddaje się pod osąd tego Słowa, co również jest realizacją zadania, do którego Słowo zostało posłane. Zatem w każdym wypadku Słowo daje owoc.

Iz 55,6-7 (NPD)

13 września 2023

Iz 56,1-2 (NPD)

13 września 2023