Iz 55,6-7 (NPD)

Szukajcie zatem PANA, dopóki pozwala się znajdować! Wzywajcie Go usilnie, ponieważ jest blisko! Każdy grzesznik bowiem, który porzuci swą nieprawość i wszelki zły zamiar usunie z umysłu, może wrócić do PANA – Króla Miłosierdzia – a Ten takiej osobie okaże zmiłowanie, ponieważ nasz Bóg1 obfituje we wszelkie przebaczenie2.

=============

1 Hebr. Elohim.

2 Por. 1 J 1,7-9.

Iz 45,9-10 (NPD)

12 września 2023

Iz 55,8-11 (NPD)

12 września 2023