Iz 56,1-2 (NPD)

Słuchajcie tego, co mówi PAN:
„Zachowujcie prawość i postępujcie sprawiedliwie wobec wszystkich, gdyż wkrótce przybędę, aby wszystkim ukazać zbawienie i w pełni objawić moją sprawiedliwość(*1). Prawdziwie szczęśliwi i błogosławieni(*2) będą ci, którzy to uczynią. Prawdziwie szczęśliwi i błogosławieni są ci, którzy trzymają się mego Słowa, a także dzieci tych, którzy zachowują szabaty(*3). Prawdziwie szczęśliwi i błogosławieni są ci, którzy nie profanują się czynieniem zła”.

===========

(*1) Sprawiedliwość Boża jest zupełnie czymś innym niż sprawiedliwość ludzka. O ile ta ludzka (niedoskonała) polega na staraniu się o przestrzeganie prawa (Prawa), to Boża ujawnia się w dziele Chrystusa, który sam osiągnął pełnię sprawiedliwości przez życie bez jakiegokolwiek grzechu. Tę Bożą (doskonałą) sprawiedliwość człowiek może nabyć jedynie przez posłuszne poddanie się Chrystusowi i przyjęcie Jego dzieła zbawienia.
(*2) Por. Mt 5,3-10.
(*3) Jezus wyraźnie nauczał, że szabat jest dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu (por. Mk 2,27). Zatem beneficjentem odpoczynku od pracy i poświęcenia przynajmniej jednego dnia w tygodniu sprawom Bożym jest sam człowiek, a już w szczególny sposób jego dzieci, które mogą się radować bliską relacją z rodzicami, która w tygodniu nie zawsze może być tak bliska. Zatem nie chodzi tu o kolejne prawo, ale o relację.

Iz 55,8-11 (NPD)

14 września 2023

Iz 57,15b (NPD)

14 września 2023