Iz 45,9-10 (NPD)

Biada temu, kto trwa w sporze ze swoim Stwórcą! Taki przypomina skorupy potłuczonego glinianego naczynia. Czy glina w ogóle ma prawo dyskutować z tym, który ją formuje1? Czy do tego, który kształt jej nadaje, ma prawo powiedzieć: „Zatrzymaj się! Co robisz?!”. Biada temu, kto występuje przeciwko ojcu i mówi: „Po co mnie spłodziłeś?”, a matce wypomina: „Niepotrzebnie mnie urodziłaś”.

============

1 Por. Iz 29,16; Jr 18,6; Rz 9,20-21.

Iz 45,6b-8 (NPD)

11 września 2023

Iz 55,6-7 (NPD)

11 września 2023