Księga Izajasza 55,11 (NPD)

Tak samo jest z moim Słowem.
Po wyjściu ode mnie nigdy nie wraca bezowocne(*1).
Zawsze wykonuje misję, do której je posyłam
czyniąc to w czym mam upodobanie.

————

(*1) Dosł. „bezpłodne”. Każde Słowo pochodzące z Bożych ust jest zorientowane na ukazanie ludziom Chrystusa. Owocem tego Słowa jest albo zbawienie (por. J 17,3-17), albo potępienie człowieka (por. J 12,48). Gdy człowiek poddając się Bożemu Duchowi przyjmuje Boże Słowo i staje się uczniem Jezusa, to Słowo prowadzi go do odwiecznego i nieskończonego Życia. Jeśli zaś człowiek odrzuca pójście za Chrystusem, znaczy to, że odrzuca Słowo Boże i z własnej woli – ku swemu potępieniu – poddaje się pod osąd tego Słowa, co również jest realizacją zadania, do którego Słowo zostało posłane. W każdym wypadku Słowo daje owoc.

Księga Izajasza 40,28-31 (NPD)

21 marca 2019

Księga Hioba 5,8-9 (NPD)

21 marca 2019