Księga Izajasza 40,28-31 (NPD)

Czyżbyś tego nie wiedział lub nigdy nie słyszał, 
że PAN jest Bogiem Wiecznym, Stwórcą całej Ziemi?
On nigdy się nie męczy, nigdy też nie nuży,
a Jego mądrość jest niezgłębiona.

On jest źródłem siły dla ludzi znękanych,
i On swoją mocą wspiera utrudzonych.
A kiedy młodzieńcy bez sił w znoju padają
a młodzi mężczyźni chwieją się i słabną,
to ci, którzy ufają PANU, swe siły odzyskują,
i wznoszą się wysoko na skrzydłach jak orły.
Biegną wciąż do przodu bez chwili znużenia,
ciągle prą przed siebie, zmęczenia nie czując.

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Łukasza 11,52 (NPD)

20 marca 2019

Księga Izajasza 55,11 (NPD)

20 marca 2019