Księga Hioba 5,8-9 (NPD)

A moja rada jest taka: Zwróć się do Boga,
i Jemu przedstaw całą swoją sprawę.
On bowiem dokonuje dzieł niezwykłych,
których nikt przecież nie jest w stanie pojąć
i nie ma nikogo, kto zdołałby policzyć cuda,
których On sam dokonuje.

Księga Izajasza 55,11 (NPD)

22 marca 2019

Księga Izajasza 63,7-10 (NPD)

22 marca 2019