Iz 53,10 (NPD)

Sam PAN uznał, że Jego Sługa(*1) ma zostać cierpieniem zmiażdżony, a Jego życie będzie przyjęte jako ofiara przebłagalna za grzechy ludu – zarówno za dzieci, jak i za rodziców. On im otworzy drogę do wiecznego Życia i dzięki Niemu zamiary PANA zostaną spełnione(*2).
══════════
(*1) Ciekawej obserwacji dokonali egzegeci z Izraelskiego Instytutu Studiów Biblijnych afiliowanego przy Uniwersytecie Jerozolimskim, którzy stwierdzili, że w rozdziale 53 Księgi Izajasza zostało zakodowane imię Sługi PANA. W tekście biblijnym nie można wprawdzie wprost odczytać imienia tego Sługi, jeśli jednak w tekście hebrajskim, zaczynając od wersetu Iz 53,10, odliczy się wstecz co dwudziestą literę, to powstanie zestaw siedmiu liter, które razem tworzą frazę: ימש עושי (Jeszua sz’mi), co znaczy „Jezus to moje imię”.

(*2) Por. 1 Tm 2,3-5.

Iz 52,13-15 (NPD)

17 listopada 2023

Iz 54,10 (NPD)

17 listopada 2023