Iz 54,10 (NPD)

PAN pełen miłosierdzia oświadczył jeszcze:
„Góry mogą się zachwiać, a wzgórza zapaść w głębiny, lecz moja łaskawość od ciebie nie odstąpi. Nigdy się nie zachwieję w pokoju(*1) mojego przymierza”.
══════════
(*1) Por. J 14,27.

Iz 53,10 (NPD)

18 listopada 2023

Iz 55,1-2 (NPD)

18 listopada 2023