Iz 52,13-15 (NPD)

Mój Sługa wykona to, co zamierzyłem, by na końcu zostać bardzo wywyższonym(*1). Wielu zgroza przejmie, gdy spojrzą na Niego, gdyż będzie strasznie zbity i tak nieludzko zniekształcony, iż trudno będzie w Nim rozpoznać postać człowieka. Lecz On wprawi w podziw wszystkie narody. Królowie staną przed nim oniemiali, kiedy usłyszą to, czego wcześniej im nie powiedziano, i dowiedzą się tego, o czym wcześniej nie mieli pojęcia”.
══════════
(*1) „Wywyższony” – aluzja do śmierci Mesjasza na krzyżu. Sam Jezus wypowiadał się również w ten sposób – por. J 12,23; J 12,32.

Iz 51,12b-13 (NPD)

16 listopada 2023

Iz 53,10 (NPD)

16 listopada 2023