Księga Izajasza 48,10 (NPD)

Próbie was poddałem, podobnie jak srebro,
które się przetapia w piecu pełnym ognia.
Po to was umieściłem na stosie cierpienia.

Księga Izajasza 45,22-23 (NPD)

24 listopada 2019

Księga Izajasza 47,8-10 (NPD)

24 listopada 2019