Księga Izajasza 47,8-10 (NPD)

„Jesteś żądną przyjemności rozwiązłą rozpustnicą,
która prowadzi wygodne życie i cieszy się bezpieczeństwem
Pławisz się w przechwałkach, jakby nikt na świecie
nie był od ciebie silniejszy albo potężniejszy!
Tak mówisz do siebie: «Sama sobie radę daję.
Z niczego przed nikim nie muszę się tłumaczyć.
Wdową nigdy nie będę, swych dzieci nie utracę!»
A jednak rzeczy te nagle spadną na ciebie,
jednego dnia: wdowieństwo i utrata dzieci.
Wszystkie te nieszczęścia przyjdą na ciebie
pomimo twych czarów i mnogich twoich zaklęć.
Czułaś się bezpieczna mimo swej nikczemności.
Mówiłaś: «Nikt mnie nie widzi ani mnie nie śledzi».
Twa rzekoma mądrość i wiedza cię zwiodły,
dlatego odwróciłaś się ode mnie i od mego SŁOWA.
I wmawiałaś sobie: «Sama radzę sobie ze wszystkim.
Z niczego przed nikim nie muszę się tłumaczyć!»”.

Księga Izajasza 48,10 (NPD)

25 listopada 2019

Księga Izajasza 48,17 (NPD)

25 listopada 2019