Księga Izajasza 45,22-23 (NPD)

Niech cały świat ode mnie czeka ocalenia!
Tylko ja jestem żywym Bogiem
i oprócz mnie nie ma żadnego innego!
Przysięgam wam na samego siebie,
że wszystko, co mówię jest sprawiedliwe,
a przecież ja nigdy nie cofam swego Słowa.
Przede mną każdy człowiek padnie na kolana
i każdy zda relację ze swojego życia.

Księga Izajasza 49,15-16 (NPD)

23 listopada 2019

Księga Izajasza 48,10 (NPD)

23 listopada 2019