Księga Izajasza 48,17 (NPD)

Oto co mówi PAN, twój Odkupiciel(*1), Święty(*2) Izraela:
„Ja jestem PAN – twój Bóg(*3) – który poucza cię, co jest dobre,
i prowadzi cię drogą, którą powinieneś iść.

══════════

(*1) Hebr. Goel.
(*2) Hebr. Kadosz.
(*3) Hebr. Elohim.

Księga Izajasza 47,8-10 (NPD)

27 listopada 2019

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza 11,25-26

27 listopada 2019