Księga Izajasza 49,15-16 (NPD)

Powiedz mi, czy matka może zapomnieć o dziecku, które wykarmiła piersią?
Czy może nie czuć miłości do dziecka, które urodziła?
A nawet gdyby coś takiego było możliwe, to jednak Ja nigdy o tobie nie zapomnę!
Zobacz, twoje imię wyryte jest na moich dłoniach, a widok twych zburzonych murów
stale jest przede mną i bezustannie o tobie mi przypomina.

Księga Izajasza 41,17-20 (NPD)

22 listopada 2019

Księga Izajasza 45,22-23 (NPD)

22 listopada 2019