Księga Izajasza 45,20 (NPD)

A teraz, wy ludzie ze wszystkich narodów
zgromadźcie się i przyjdźcie, stawcie się przede mną!
Czyż nie rozumiecie, że głupcami są wszyscy,
którzy cześć martwym posągom oddają i modlą się do „bogów”,
którzy nikogo ocalić nie mogą?

Księga Izajasza 43,11-13 (NPD)

10 listopada 2019

Księga Izajasza 58,1-11 (NPD)

10 listopada 2019