Księga Izajasza 43,11-13 (NPD)

Ja jestem PANEM i poza mną nie ma innego Zbawiciela(*1).
To ja zapowiedziałem wasze wybawienie!
Wszystko wam obwieściłem, co czynić zamierzałem,
a potem osobiście tego dokonałem.

To ja was wybawiłem.
Nikt inny, żaden bożek tego nie dokonał.
To wy jesteście moimi świadkami,
że tylko ja jestem Bogiem” – tak mówi PAN.

„Od wieczności po wieczność tylko ja jestem Bogiem.
Nie ma nikogo, kto mógłby się temu przeciwstawić.
Nikt nie jest w stanie zmienić tego, co ja dokonuję”.

══════════

(*1) Hebr. Moszija = Zbawiciel, Wybawca.

Księga Hioba 34,10 (NPD)

9 listopada 2019

Księga Izajasza 45,20 (NPD)

9 listopada 2019