Iz 45,20-21 (NPD)

A jeśli chodzi o ludzi ze wszystkich innych narodów, to mówię do nich: „Zgromadźcie się i przyjdźcie do mnie! Stawcie się przede mną wy, którzy uciekacie od składania czci posągom lub obrazom; wy, którzy buntujecie się przeciwko modlitwom do martwych bożków, które nikogo ocalić nie mogą! Głośno i jasno mówcie o swoich przekonaniach! Naradzajcie się wspólnie, w jaki sposób przedstawiać swoim narodom, kto od dawien dawna wyraźnie mówił, że jest Jedynym Bogiem”. Ja, PAN, to czyniłem, gdyż poza mną nie ma innego Boga(*1)! Jedynie JA JESTEM Sprawiedliwy(*2) i tylko JA JESTEM Zbawicielem(*3)! Poza mną nie ma innego!

══════════
(*1) Hebr. Elohim.

(*2) Tytuł „Jedynego Sprawiedliwego” przynależy wyłącznie do Boga JHWH. W NT tytuł ten odnoszony jest do Jezusa z Nazaretu zwanego Chrystusem, który objawił się jako wcielony Bóg JHWH (PAN) – por. Mt 27,24; Dz 3,14; Dz 7,52; Dz 22,14; 1 J 2,1. Nikt z ludzi (oprócz Niego w czasie wcielenia) nie zasługuje na tytuł „Sprawiedliwy” – por. Rz 3,10.

(*3) Przez wieki Bóg JHWH powtarzał, że tylko On sam jest Zbawicielem. W NT tytuł ten odnoszony jest do Jezusa z Nazaretu zwanego Chrystusem, który objawił się jako wcielony Bóg JHWH (PAN) – por. Ps 18,47; Ps 24,5; Ps 25,5; Ps 78,35; Iz 17,10; Iz 43,3; Iz 43,11; Iz 49,26; Iz 60,16; Iz 62,11; Łk 1,47; Łk 2,11; J 4,42; Dz 5,31; Dz 13,23; Ef 5,23; Flp 3,20; 1 Tm 1,1; 1 Tm 2,3; 2 Tm 1,10; Tt 1,3-4; Tt 2,10; Tt 2,13; Tt 3,4-6; 2 P 1,1; 2 P 1,11; 2 P 2,20; 2 P 3,2; 2 P 3,18; 1 J 4,14; Jud 25.

Iz 44,11 (NPD)

10 listopada 2023

Iz 49,13 (NPD)

10 listopada 2023