Iz 44,11 (NPD)

Wszyscy, którzy czczą bożki, staną kiedyś przed PANEM okryci wielkim wstydem. Razem z nimi staną przed PANEM wszyscy ich wytwórcy, którzy – choć są tylko ludźmi – twierdzą, że potrafią wykonać „boga”. Wszyscy oni zostaną ogarnięci wstydem, hańbą i wielkim przerażeniem.

Iz 44,9 (NPD)

9 listopada 2023

Iz 45,20-21 (NPD)

9 listopada 2023