Iz 49,13 (NPD)

Weselcie się, Niebiosa, i ciesz się, cała Ziemio! Niech wasza radość wzbije się na szczyty gór! PAN bowiem pocieszył swój lud i okazał ubogim swoje zmiłowanie.

Iz 45,20-21 (NPD)

11 listopada 2023

Iz 46,8-9 (NPD)

11 listopada 2023