Księga Izajasza 42,24 (NPD)

Kto wydał Izraela na pastwę grabieży?
Kto przystał na to, by został złupiony?
Czyż nie sam PAN na to zezwolił?
On to uczynił, bo lud wciąż grzeszył,
unikał chodzenia Jego drogami,
a Jego SŁOWA wcale nie słuchali!

Księga Izajasza 13,11 (NPD)

23 maja 2019

Księga Izajasza 45,18 (NPD)

23 maja 2019